Rusya Vize Reddi (2022)

Rusya vize reddi, bazı vize prosedürlerinin yerine getirilmemesi neticesinde gerçekleşebilir. Rusya’ya seyahat edecek kişilerin mutlaka vize alması zorunlu durumlardandır. Kişiler vize işlemlerine titizlik göstermeli ve her detaya gereken önemi vermelidir. Rusya vizesi alırken evrak listesinin güncelliğine ve pasaportun kriterlerine bilhassa dikkat edilmelidir. Çünkü bu detaylar vize reddine neden olabilmektedir. Kişiler vize işlemlerini Rusya Büyükelçiliği ve Konsoloslukları aracılığı ile yapabilirler. Bu işlemler süresince sizlerden hazırlamanızı istedikleri birtakım evraklar vardır. Bu evraklar sayesinde seyahat öncesinde vizenizi alabilirsiniz. Bu nedenler şöyle açıklanabilir.

Rusya Vize Retleri

Rusya’ya seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni olan üçüncü ülke vatandaşları, vatanı olmayan kişiler Rusya vizesi almalıdır. Rusya vizeleri büyük oranda kabul edilmektedir. Ancak bazı durumlarda vize reddi alabilirisiniz. Rusya yetkilileri vize başvurularını incelerken çok titiz davranmaktadır. Vize başvuruları incelenirken hiç kimseye bir ayrıcalık ya da imtiyaz göstermemektedir.

Rusya vize reddi alabileceğiniz durumlar şu şekildedir;

 • Belgelerden Dolayı Vize Reddi: Rusya’ya yapacağınız seyahatlerde vize başvurusu için bazı gerekli belgeler sunmanız gerekmektedir. Bu belgelerin eksik, hatalı, yıpranmış, güncel olmaması vize reddine neden olur. Ayrıca bu belgelerin noter onaylı Rusça çevirisi olmalıdır.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Rusya’ya yapacağınız seyahatlerde acil durumlarda kullanılması için Seyahat Sağlık Sigortası yaptırılması gerekmektedir Bu sigortanın uluslararası geçerliliği olmalıdır. Ayrıca seyahat sürenizi kapsamalıdır.
 • Maddi Yetersizlik: Rusya’ya yapacağınız seyahatlerinizde, masraflarınızı karşılayabilmelisiniz. Masraflarınızı karşılayabileceğinizi belgeler ile kanıtlamanız gerekmektedir.
 • Rusya Kamu Düzeni: Rusya vize başvurunuz incelenirken, Rusya yetkilileri Rusya kamu düzenini ve sosyal yaşamını tehlikeye sokacağınızdan şüphelenirse vize başvurunuzu reddedecektir.

Rusya Vize Reddi Nedir?

Rusya’ya seyahat edecek olan kişiler, seyahatleri için vize almalıdır. Rusya vize başvurusu yapmış olan kişilerin Rusya’ya girebilmek için başvurusu olumlu sonuçlanmalıdır. Ancak bazı durumlarda vize başvurusu reddedilebilir. Bu yazıda Rusya vizesi alacak olan kişiler için “Rusya vize reddi nedir?” sorusunun cevabı verilmiştir.

Rusya vize reddi, Rusya’ya girmek için vize başvurusu yapmış olan kişilerin vize başvurusunun olumlu bir şekilde sonuçlanmaması durumudur. Rusya vize başvurusu olumlu bir şekilde sonuçlanmamış olan kişiler, Rusya’ya seyahat edememektedir.

Rusya vize reddi başvuru sahibinin pasaportuna işlenmemektedir. Rusya vize reddi başvuru yapacak olan kişilere mektup tolu ile bildirilmektedir. Rusya Konsolosluğu, Rusya vize reddini kaydetmekte ve saklı bir şekilde tutmaktadır.

Rusya vize reddi alan kişiler, Rusya vize reddine itiraz edebilir. Bunun için Rusya vize reddi itiraz dilekçesi yazılmalıdır. Rusya vize reddi itiraz dilekçesi yazacak kişiler, vizeyi Rusya temsilciliğine hitaben yazmalıdır. Rusya vize reddi nedenini ortadan kaldırmalıdır.

Vize Türlerine Göre Rusya Vizesi Retleri

Rusya’ya seyahat edecek olan kişiler, Rusya seyahatleri için vize almalıdır. Rusya vizesi alacak olan kişilerin bazı durumlarda vize başvurusu reddedilebilir. Bu yazıda Rusya vize başvurusu yapacak olan kişiler için türlerine göre Rusya vizesi retleri hakkında bilgi verilmiştir.

Türlerine Göre Rusya Vizesi Retleri her vize türü için farklılık göstermektedir. Rusya uzun süreli vize başvuruları, kısa süreli vize başvurularına göre daha ayrıntılı incelendiğinden dolayı vize reddi alma ihtimali de yüksektir.

Kısa süreli Rusya vize başvuruları büyük oranda evrak eksikliği, seyahat sigortasının geçersiz olması, geri dönüşünüzden emin olunmaması gibi durumlarda reddedilmektedir. Uzun süreli Rusya vize başvuruşları ise büyük oranda Rusya seyahat amacının kanıtlanamaması durumunda reddedilmektedir.

Rusya vizesi reddi almak istemiyorsanız, gerekli olan Rusya vize evraklarını eksiksiz ve güncel olarak hazırlamalı, Rusya konsolosluğunda gerekli olan sorulara doğru bir şekilde cevap verilmelidir. Rusya vize başvurusu yapan kişilerin teslim ettiği evraklardaki bilgilerin birbiri ile uyuşması gerekmektedir.

Rusya Turistik Vize Reddi

Rusya’ya turistik amaçlı olarak seyahat edecek olan kişilerin seyahatlerini gerçekleştirebilmek için başvurularının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Rusya vize başvurusu yapacak olan kişilerin Rusya turistik vize başvuruları reddedilmiş ise Rusya seyahati gerçekleştirilmez. Bu yazıda Rusya turistik vize reddi hakkında bilgi verilmiştir.

Rusya turistik vize reddi aşağıdaki nedenlerden alınabilir;

 • Rusya Seyahat amacının gerekli olan evraklar ile kanıtlanamaması,
 • Rusya turistik vize için gerekli olan evrakların eksik olması,
 • Rusya turistik vizesi için istenen evrakların hatalı olması,
 • Başvuru yapacak olan kişilerin Rusya’ya farklı bir amaç ile gideceğinin düşünülmesi,
 • Rusya vize başvurusu yapacak olan kişilerin asli sicil kaydının temiz olmaması,
 • Başvuru sahibinin finansal durumunun yeterli olmaması,
 • Rusya vize başvurusu yapacak olan kişilerin bulaşıcı bir hastalığının olması gibi durumlarda Rusya vize reddi alabilirsiniz.

Rusya turistik vize reddi alan kişiler, bu duruma itiraz edebilir. Bunun için Rusya temsilciliğine vize reddi itiraz dilekçesi yazılmalıdır.

Rusya Ticari Vize Reddi

Rusya’ya bir davete katılmak amacı ile ya da iş görüşmesi yapmak amacı ile seyahat edecek olan kişiler, Rusya ticari vizesi almalıdır. Rusya ticari vize alacak olan kişilerin vize başvurusu bazı durumlarda reddedilebilmektedir. Bu yazıda Rusya ticari vize reddi hakkında bilgi verilmiştir.

Rusya’ya ticari amaçlı olarak seyahat edecek olan kişiler, Rusya ticari vize reddini aşağıdaki nedenlerden alınabilir.

 • Rusya ticari vize başvurusu için davetiye sunulmaması,
 • Gerekli olan Rusya ticari vize evraklarının eksik ya da hatalı olması,
 • Rusya ticari vize başvurusu sahibinin yeterli finansal durumunun olmaması,
 • Rusya’ya farklı bir nedenle gidileceğinden şüphelenilmesi,
 • Rusya’da bir suça karışılacağından şüphelenilmesi,
 • Başvuru yapacak olan kişilerin adli sicil kaydının temiz olmaması gibi durumlardan dolayı Rusya ticari vize reddi alabilirsiniz.

Rusya ticari seyahat amacı evraklar ile kanıtlanmalıdır. Rusya ticari vize başvuruları kanıtlanmayan kişiler Rusya vize reddi alabilir.

Rusya Transit Vize Reddi

Rusya transit vize reddi birçok nedene bağlı olabilir.  Bir ülkeden diğer bir ülkeye seyahat ederken Rusya sınırları içerisinde aktarmalı olarak geçiş yaptığınız durumlarda transit vize gerekmektedir. Rusya transit vize başvurularınız kesin onay alacak diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Böyle durumlarda vize veren ilgili yerler transit vize başvurularınızı reddedecektir. Vize reddi yapılan vize başvurularının olumsuz sonuçlanması anlamına gelir. Fakat sizler yeniden başvuru yapma hakkına sahipsiniz. Rusya için gerekli tüm vize işlemlerinde kesin kararı Rusya konsolosluğu ve Rusya büyükelçiliği vermektedir Rusya transit vize ya da diğer vize türlerinden Rusya konsolosluğunun koyduğu kriterler dahilinde kullanılmaması durumunda gerekli cezai işlemler ile vize başvuruları direkt olarak reddedilmektedir. Rusya transit vize başvuruları ülke içerisinde üçüncü bir ülkeye aktarmalı olarak uçabilmek açısından son derece önemlidir. Transit vize başvurunuzu reddedilmemesi için Rusya transit vizesi başvurusunu eksiksiz ve güncel bilgiler ile yapmanız gerekmektedir.

Rusya Aile Birleşimi Vizesi Reddi

Rusya Aile Birleşimi Vizesi Reddi, Rusya aile birleşimi için gerekli belge ve evrakların yetersizliğinden ya da güncel olmayan ve eksik verilen bilgilerden dolayı kaynaklanabilir. Halk arasında evlilik vizesi olarak nitelendirilen aile birleşimi vizesi, diğer vize türlerine göre oldukça titiz ve karışık ayrıntılar içerir. Aile birleşimi vizesi Türk vatandaşlarının yabancı uyruklu biri ile evlenmesi ya da evliliğinden kaynaklı olarak Rusya da giriş yapması durumunda alınması gereken vize türüdür.  Aile birleşimi vizesini reddedilmesinin en önemli nedeni ise vize için gerekli evrakların yanlış eksik ya da güncel bilgiler içermiyor olmasından kaynaklıdır. Ayrıca vize başvuru sırasında sizi mülakat çağıracaklardır. Gireceğiniz bu mülakatta yetkililer evliliğinizin gerçek o evlilik değil de ve sahte olduğu kanaatine varırsa, aile birleşimi vize başvurunuz direkt olarak reddedilecektir.  Bu tarz durumlar için doğru yönlendirmeyle Rusya aile birleşimi vize başvuruş yapmanız gerekiyor.

Rusya Çalışma İzni Reddi

Rusya Çalışma İzni Reddi Rusya çalışma izni için ülke içerisinde bir şirketten davetiye mektubu almadıysanız çalışma izni başvurularınızı direkt olarak reddedilir. Eksik belge ve evraklar da çalışma izninizin reddedilmesine neden olacaktır. Ayrıca bulaşıcı hastalığınızın olmadığa dair bir sağlık raporunuz olmalıdır. Mesleki yeterlilik yabancı dil seviyeniniz yeteri düzeyde olması çalışma izni şartları arasında yer almaktadır. Bu şartlardan bir ya da birkaçını sağlamıyor olmanız Rusya çalışma izninizin reddine neden olacaktır. Yetkili başvuru merkezlerine vereceğiniz herhangi yanlış ya da eksik bilgiler çalışma izni başvurularınızın reddedilmesine neden olacaktır.

Her ne kadar Rusya da çalışma ve Rusya’ya seyahat etmek kolay gibi görünse de bu kolaylığı sağlayan bazı şartlar bulunmaktadır. Çalışma izni alabilmenin en önemli şartı ülke içerisinde bir şirketten davet mektubu almanız gerekir. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığından ya da Rusya Göçmen İdaresinden de resmi davetiye alma şartı vardır. Bunlardan birini eksik olması başvurularınızın olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır.

Rusya Vize Reddi Hangi Nedenlerle Gerçekleşir?

Birçok insanın vize almaya dayalı önemli planları ve hayalleri olduğunu söylemek gayet mümkün. Çünkü insanlar daha iyi şartlarda ve daha iyi ortamlarda hayatlarını sürdürmek ve belki de çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak için göç etmek durumunda kalıyorlar. 

Sebebi her ne olursa olsun göç için ya da turistik bir amaçla vize almaya çalışan herhangi birinin vize reddi sonucuyla karşılaşması hoş değil. Dolayısıyla insanlar vize reddi sonrası hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. 

Vize reddi yaşanması Rusya vize başvurusu sonrası da söz konusu olabiliyor. Hatta özellikle Rusya vize reddi, yaşanma sıklığı biraz daha artan bir durum. Herhangi bir ülkeye vize başvurusu sonrası ret almak, başvurunun tekrarlanması gerektiği anlamına gelmektedir. 

Peki Rusya vize reddi hangi nedenlerle gerçekleşir? Aslında vize reddi, genellikle eksik evrak, başvuru sırasında prosedürlerin yerine getirilmemesi ya da şartların sağlanmaması gibi durumlarda meydana gelir. Ancak vize reddinin yaşanmasına neden olan başka durumlar da vardır. 

Rusya Vize Başvuru Formunun Yanlış Doldurulması

Vize başvuru formu her ülke için önemli olan bir formdur. Bu formu doldururken mutlaka gerekli kriterlere dikkat etmek gerekiyor. kişi bilgilerini, adres ve telefon bilgilerini, aktif mail adresini, seyahat bilgilerini mutlaka formda belirtmelisiniz. Vize türünün işaretlenmesi ve seyahatiniz hakkında gereken her bilgiyi vermelisiniz.

Başvuru formunun Rusça doldurulması gereklidir. Bu nedenle işlem yaparken dil kriterlerine de gereken önem verilmelidir. Formda yer alan pasaport veriliş, bitiş kısımlarının doldurulması ve seyahatten ne zaman döneceğinizi de detaylı olarak forma yazmanız gerekiyor. Aksi halde vizenizin reddi ile karşılaşabilirsiniz.

Pasaport Kriterleri Neler?

Vize işlemleri sırasında ibraz edilen belgelerin başında pasaportlar geliyor. Pasaportların son on sene içinde alınmış olması ya da yenilenmiş olması gerekiyor. Eğer içerisinde boş yer yoksa pasaportunuzu kullanabilme şansınız bulunmuyor. Yırtık sayfa, okunmayan kısımlar varsa yine pasaportunuz size sorun çıkarabiliyor. Böyle durumlarda pasaportunuzu yenilemeniz öneriliyor. Pasaportunuzu yenileme işlemi sonrasında vize işlemlerini başlatmak daha sağlıklı bir süreç geçirmenize yardımcı olacaktır.

Diğer Vize Ret Nedenleri

Vizenizin reddedilmesinde yalnızca Rusya vize başvuru formu ve pasaport etkili değildir. Aynı zamanda başka evraklarınızdan dolayı da reddedilebilirsiniz. Örneğin seyahat sağlık sigortanız yeterli değilse, yaşı küçüklerin izin belgesi yoksa dönüş biletiniz bulunmuyorsa vize reddi alabilirsiniz. Bunların yanında finansal olarak da yeterli değilseniz vize işlemlerinde reddedilmeniz mümkündür. Ülkenin kamu güvenliğini tehdit edecek bir unsur meydana gelmişse, vize memurunu ikna edememişseniz muhtemelen vizenizin reddi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Vize işlemlerinde reddedilmek vize alamayacağınız anlamına gelmez. Bu süreçte profesyonel destek alarak yeniden başvuru yapabilirsiniz.

TOP