Rusya Başkonsolosluk Bölümleri

 Rusya Başkonsolosluğu, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari, kültürel, ekonomik, siyasal ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek ile ilgilenmektedir. Ayrıca Rusya vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize işlemleri hizmeti vermektedir.

 1. Sekreterlik Bölümü: Rusya Başkonsolosluk bölümleri içerisinde bulunan en önemli bölüm Sekreterlik bölümüdür. Sekreterlik bölümü bütün resmi işlemlerin yapıldığı bölümdür. Sekreterlik bölümünün görevleri arasında protokol ile ilgilenmek, basın işlerini düzenlemek, resmi yazışmaları düzenlemek gibi görevler vardır.

2. Yönetim Bölümü: Yönetim Bölümü, Rusya Başkonsolosluk bölümleri arasında bulunan diğer bir bölümdür. Bu bölüm konsolosluk hizmet binasının bakımı ve onarımı, bütçe dağılımı ve personel işleri ile ilgilenmektedir.

3. Ticaret Bölümü: Rusya Başkonsolosluk bölümleri içerisinden bir diğeri de ticaret bölümüdür. Ticaret bölümü Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri düzenlemektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

4. Vize Bölümü: Rusya Başkonsolosluk bölümleri arasından bir diğeri ise vize bölümüdür. Rusya Başkonsolosluğu vize bölümü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye’de oturum izni olan diğer ülke vatandaşlarına vize hizmeti vermektedir.

5. Konsolosluk İşleri Bölümü: Bu bölüm Türkiye’de yaşayan Rusya vatandaşlarının resmi işlemlerinde bağlantı noktasıdır. Rusya vatandaşlarına pasaport, noter işlemleri, emeklilik, medeni durum ve kimlik hizmetleri vermektedir.

Bu makaleyi de inceleyebilirsiniz: Rusya Vizesi

Rusya Başkonsolosluğu, Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının vize işlemlerini, Rus vatandaşların ise, konsolosluk işlemlerinin tamamıyla ilgilenir. İki ülkenin de çıkarları için kurulan bu Konsolosluklar, ülkelerin ilişkilerini güçlendirmek ve düzenlemek ile ilişkilidirler. Rusya Başkonsolosluklarının bölümlerini ele aldığımız bu yazıda, konsoloslukların neler yaptığını da, hangi işlemlerde bulunduğunu da anlayabilirsiniz.

Rusya Başkonsolosluk bölümlerinde birinci sırada gelen bölüm sekreterlik bölümüdür. Bölümler içerisinde en ayrıntılı ve en ilgili bölümdür. Bunun önemini anladıktan sonra bütün resmi işlemlerin sekreterlik bölümünde yapıldığı bilinmesi gerekir. Sekreterlik Bölümünün görevlerinde mühim gelen en başlı görev basın işlerini düzenlemektir. Bunun yanında resmi yazışmalar düzenlemek ve protokol ile ilgilenmek gelir. İkinci sırada yer verdiğimiz Yönetim Bölümü ise personel işleri, bütçe dağılımı ile ilgilenir. Bu bölümün ayrı bir görevi ise, Rusya Başkonsolosluğunun binasının bakım, onarım ve tadilatını yaptırmakla mükelleftir. Rusya Başkonsolosluk bölümlerinin üçüncü sırasında yer verdiğimiz Ticaret bölümü ise, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında ticari ilişkileri seviye atlatmak için vardır. Ticarette güçlenmek ve süreklilik kazandırmak için bu bölüm Başkonsoloslukta ayrı bir önem taşımaktadır. Bölümlerin arasında bulunan dördüncü bölüm ise Vize bölümüdür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve oturma izni olan kendi vatandaşlarına vize hizmetinde bulunmaktadır. Rusya Başkonsolosluk bölümlerinin beşincisi ise konsolosluk işleri bölümüdür. Rus vatandaşlarının resmi işlemlerini yapmakla mükellef olup, pasaport, medeni durum, kimlik işlemleri gibi resmiyete dökülecek kayıtlanması gereken işlerin uygulandığı yerdir.

Rusya Vize Reddi ile ilgili bilgi almak için bizi arayın.

TOP
EnglishRussianTurkish